O fundacji

Fundacja Kościuszkowska Polska działa od 2010 roku.
Wspieramy intelektualną, naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Organizujemy wydarzenia kulturalne, współorganizujemy wyjazdy naukowców i artystów na stypendia do USA, przyjmujemy studentów amerykańskich w Polsce.

Jak działamy

Jesteśmy odrębną organizacją, jednak silnie związaną z USA. Nasza Fundacja powstała z inicjatywy Rady Powierniczej The Kosciuszko Foundation Inc. w Nowym Jorku i to we współpracy z amerykańską fundacją realizujemy większość działań. Choć wyrastamy z wieloletniej tradycji ciągle się zmieniamy, szukając inspirujących sposobów na łączenie Polaków z Amerykanami. Najlepszym źródłem tych więzi jest wspólna kultura, a wraz z nią nauka, medycyna, technologie, język. Wokół tych obszarów rozwijamy nowe projekty.

 

The Kosciuszko Foundation Inc. to nasz partner w Nowym Jorku. Fundacja powstała w 1925 roku. Od prawie stu lat przyznaje stypendia młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Organizuje wystawy, koncerty i konkursy. Promuje polską sztukę. Upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki – wybitnego generała, powstańca, bohatera dwóch narodów. Wiele naszych projektów jest realizowanych wspólnie przez fundację amerykańską i polską.

Zespół

prof. UW dr Grażyna Czetwertyńska

prezeska Zarządu Fundacji

Aleksandra Kujawska

dyrektorka biura
koordynatorka programowa
akujawska@thekf.org

dr Anna Grabowska

dyrektorka programu TEIP

agrabowska@thekf.org

Lena Kossobudzka

współpraca z USA w programie TEIP

social media
lkossobudzka@thekf.org

Rada Fundacji

przewodnicząca:

prof. Jolanta Choińska-Mika

 

Andrzej Rojek

prof. Artur H. Świergiel

Paweł Potoroczyn
prof. Waldemar Priebe
prof. Ewa Radwańska
Marek Skulimowski
prof. Mirosław Wielgoś

Mateusz Zawistowski

Raporty i dokumenty

prof. UW dr Grażyna Czetwertyńska

prezeska Zarządu Fundacji

prof. UW dr Grażyna Czetwertyńskaprezeska Zarządu Fundacji

Humanistka o szerokich zainteresowaniach. Wykształcenie zdobyła na kierunku Filologia Klasyczna na UW, kształciła się w zakresie dydaktyki, edukacji obywatelskiej i oceniania w Wielkiej Brytanii i w USA. Ukończyła studia podyplomowe z polityki i zarządzania oświatą. Była dyrektorką programu „Szkoła z klasą” Centrum Edukacji Obywatelskiej i ekspertką wiodącą programu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Włącz Polskę”, przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli polonijnych. Autorka wielu publikacji na temat metod nauczania, oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Uczy studentów na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i na studiach podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prezeska Fundacji Kościuszkowskiej i reprezentantka The Kosciuszko Foundation Inc. od 2016 roku.

Aleksandra Kujawska

dyrektorka biura,
koordynatorka programowa
akujawska@thekf.org

Aleksandra Kujawskadyrektorka biura,
koordynatorka programowa
akujawska@thekf.org

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym. Trenerka szkoleń stacjonarnych aktywnymi metodami nauczania w Polsce i za granicą (Rosja, Mołdawia, Tadżykistan, Gruzja, Azerbejdżan, Ukraina). Ukończyła Podyplomowe Studia Ewaluacji Projektów i Programów Unijnych Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. Ma doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych, realizacji projektów dla osób w wieku senioralnym, opracowaniu scenariuszy szkoleń dot. ewaluacji, współpracy międzynarodowej i współpracy w środowisku lokalnym. Przygotowała dziesiątki wizyt studyjnych dla nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników oraz studentów z krajów byłego bloku wschodniego. Prowadzi zajęcia dot. animacji społecznej ze studentami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z kierunku pedagogiki. Z Fundacją Kościuszkowską związana od 2017 roku.

Lena Kossobudzka

koordynatorka programu TEIP
lkossobudzka@thekf.org

dr Anna Grabowskadyrektorka programu TEIP
agrabowska@thekf.org

Dyrektor programu Teaching English in Poland w Fundacji Kościuszkowskiej Polska. Ekspertka ds. edukacji w Holistic Think Tank. Członkini Rady Doradczej programu English Teaching PAFW. W latach 2018-2021 prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Redaktor naczelna czasopisma Języki Obce w Szkole do 2017 roku. Kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji w latach 2014-2017. Nauczyciel akademicki z zakresu translatoryki ILS UW. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy ILS UW. Autorka i redaktorka wielu artykułów i publikacji z zakresu edukacji, nauki języków obcych i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Lena Kossobudzka

koordynatorka programu TEIP
lkossobudzka@thekf.org

Lena Kossobudzkawspółpraca z USA w programie TEIP social media
lkossobudzka@thekf.org

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia koordynatorka progarmów wolontariackich i działaczka społeczna. Zarządza pracą setek wolontariuszy, organizuje akcje pomocowe i wydarzenia specjalne. Doświadczenie zdobywała m.in. w Banku Żywności SOS w Warszawie. Współpracuje z organizatorami campów Teaching English in Poland wykorzystując umiętności organizacyjne i doświadczenie w pracy z młodzieżą.