Publikacje

Podręcznik TEIP | TEIP Manual

Summer vacation with American volunteers

Wakacje z angielskim

Cykl publikacji TEIP 2023

Z dala od wojny

Cykl publikacji TEIP 2023

Pomiędzy Kulturami

Cykl publikacji TEIP 2023

Pamiętaj o sobie

Cykl publikacji TEIP 2023

Summers with English

TEIP 2023 publications

Far from the war

TEIP 2023 publications

In-between Cultures

TEIP 2023 publications

Remember about yourself

TEIP 2023 publications

TEIP Manual | Podręcznik TEIP

Wakacje z angielskim

Z dala od wojny

Pomiędzy kulturami

Pamiętaj o sobie

Summers with English

Far from the war

In-between Cultures

Remember about yourself