Fundacja
Kościuszkowska
Polska

Co nowego?

Kim jesteśmy?

Wspieramy intelektualną, naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Organizujemy wydarzenia kulturalne, współorganizujemy wyjazdy naukowców i artystów na stypendia do USA, przyjmujemy studentów amerykańskich w Polsce. The Kosciuszko Foundation Inc. to nasz partner w Nowym Jorku.

Programy

Od lat inicjujemy i promujemy działania edukacyjno-naukowe, przyznajemy granty i stypendia oraz budujemy bazę instytucji partnerskich. 

Dla Ukrainy

Wspieramy ochronę ukraińskiego dziedzictwa narodowego, badania ukraińskich naukowców oraz prowadzimy liczne programy grantowe i stypendialne, skierowane do uczniów i studentów z Ukrainy. 

Nagrody

Przyznajemy nagrody i granty wybitnym naukowcom w dziedzinach nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych.