Beyond Borders Academy (BBA)

To program dla młodych, aktywnych społecznie osób w wieku 18-26 lat z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Dzięki współpracy z ekspertami uczestnicy wzmocnili swoje umiejętności liderskie, nabyli mnóstwo cennej i specjalistycznej wiedzy praktycznej, zdobyli przydatne koneksje, nie tylko pośród innych uczestników, ale także wykwalifikowanej kadry.

Program trwał niemal rok, a poza współpracą przez internet, która możliwa była mimo wielu kilometrów dzielących uczestników i ekspertów – wszyscy mieli możliwość spotkania na żywo i wspólnej pracy podczas trzech zjazdów – w Gorajcu i Krasnogrudzie – były to zjazdy szkoleniowe, organizowane w ramach programu, oraz podczas weekendu w Przemyślu, gdzie uczestnicy z własnej inicjatywy zorganizowali spotkanie podsumowujące cały program.

Zwieńczeniem i dopełnieniem działań w ramach Beyond Borders Academy jest program Mini-Grantów, finansowany przez Fundację Kościuszkowską oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Uczestnicy programu, po podzieleniu się na mniejsze zespoły, muszą rozpisać i przedstawić pomysł na projekt, który chcą zorganizować przy pomocy zapewnianych w ramach projektu środków.

Działania uczestników programu, spotkania oraz projekty na bieżąco śledzić można na stronie programu


Formularz zgłoszeniowy do ścieżki THEKF w ramach Mini-Grantów do pobrania.
Regulamin Mini-Grantów do pobrania.

Projekt wsparty przez The Kosciuszko Foundation, Inc. Przedstawicielstwo w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Szkoła Liderów w ramach programu „Liderzy PAFW”, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” oraz Fundacją Pogranicze.