Freedom Starts With Your Mind

O programie

Freedom starts with your mind – program grantowy dla ukraińskich naukowców.

Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.

Program adresowany był do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu był status pracownika lub współpracownika naukowego ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów. Projekty naukowe opisywane w zgłoszeniach do grantu były realizowane we współpracy z polskimi uczelniami lub instytucjami naukowo-badawczymi.

Jednorazowe granty w wysokości 10 000 PLN zostały przyznane na podstawie szczegółowych zgłoszeń, zawierających m. in. opis projektu naukowego do realizacji w Polsce.