The Smithsonian Culture Rescue Initiative

O programie

Ukrainian Cultural Heritage Protection

Ukrainian Cultural Heritage Protection Initiative The Smithsonian Cultural Rescue Initiative we współpracy z Fundacja Kościuszkowską od ponad roku pomagają ratować ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Mając na uwadze nie tylko wagę pomocy doraźnej, ale także jej form długofalowych, Fundacja Kościuszkowska zauważa ogromną potrzebę chronienia i zabezpieczania dóbr kultury, szczególnie zagrożonych ze względu na ukierunkowanie rosyjskiej napaści na wymazanie historii i sztuki ukraińskiej.
 
Dzięki udzielonemu przez The Smithsonian Culture Rescue Initiative wsparciu finansowemu i eksperckiemu, mogliśmy rozpocząć akcję pomocową skierowaną do kilkudziesięciu ukraińskich instytucji kultury, która umożliwi im profesjonalne i dokładne zabezpieczenie cennych zbiorów, jak również możliwość digitalizacji cennych materiałów. Wśród beneficjentów są takie znane instytucje jak: Muzeum Narodowe im. Szeptyckiego we Lwowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie czy Centralna Biblioteka Naukowa im. Karazina w Charkowie, ale też liczne mniejsze obiekty z niemniej cennymi zbiorami.
Rosyjska agresja uderza nie tylko w ludzi, ale też w światowe dziedzictwo kulturowe, którego Ukraina jest nieodłączną i ważną częścią. Osiem ukraińskich obiektów znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w kolekcjach ukraińskich muzeów znajdują się dzieła sztuki nie tylko rodzimych, ale też licznych światowej sławy artystów. Niestety, setki takich obiektów i zbiorów zostało już częściowo lub w pełni zniszczonych. Głównym celem projektu jest więc zapobieganie dalszym zniszczeniom przez ochronę najcenniejszych zbiorów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.
 
Projekt będzie trwał do połowy 2024 roku, lub do wyczerpania środków.

Wnioski o wsparcie są przyjmowane pod adresem mailowym: mhud@thekf.org