Konferencja The New Business Frontiers Conference: Leveraging the Transatlantic Partnership

The New Business Frontiers Conference

Fundacja Kościuszkowska organizuje wyjątkową konferencję „The New Business Frontiers Conference: Leveraging the Transatlantic Partnership”, która odbędzie się 12 września 2024 roku w Warszawie, w godzinach od 8:30 do 13:00.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zgłębienia możliwości i wyzwań współpracy transatlantyckiej, która otwiera nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorców planujących wejście na rynek amerykański. Podczas spotkania, eksperci z obszaru biznesu, dyplomacji ekonomicznej i instytucji finansowych przedstawią analizę najnowszych trendów geopolitycznych i ekonomicznych, które kształtują obecny krajobraz biznesowy pomiędzy Polską a USA.

Rejestracja na wydarzenie 

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję usłyszeć od polskich firm, które już z sukcesem działają na rynku amerykańskim. Przedstawiciele tych firm podzielą się swoimi doświadczeniami, strategiami oraz najlepszymi praktykami, które pomogły im osiągnąć sukces za oceanem.

Wśród potwierdzonych panelistów są:

  • Pan Bartłomiej Zgryzek, Wiceprezes Zarządu, TFK Kable
  • Pani Małgorzata Podrecka, Wiceprezes Zarządu, Grupa CANPACK
  • Pani Wioletta Barwicka-Lofthouse, Przewodnicząca Rady Administracyjnej Banku Rozwoju Rady Europy w Paryżu/Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Pan Paweł Jarski, Prezes Zarządu, Elemental Holding
  • Pan Michał Mrożek, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego
  • Pan Rafał Benecki, Główny Ekonomista ING Banku Śląskiego

Ponadto, konferencja umożliwi uczestnikom poznanie kluczowej roli instytucji publicznych i finansowych w wspieraniu ekspansji polskich firm za granicą. Banki, fundusze inwestycyjne, agencje zabezpieczające inwestycje i handel międzynarodowy, firmy doradcze oraz organizacje pozarządowe zaprezentują innowacyjne podejścia do wspierania transatlantyckiej wymiany handlowej.

To unikalna szansa, aby wziąć udział w dyskusji na temat dyplomacji ekonomicznej, infrastruktury finansowej oraz kluczowych czynników sukcesu dla polskich firm w procesie ekspansji do USA.

Rejestracja na wydarzenie

Miejsce wydarzenia:

Warszawskie Centrum EXPO XXI  
ul. Prądzyńskiego 12/14  
01-222 Warszawa