Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

O nagrodzie

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich

Od niemal 20 lat, The Kosciuszko Foundation przyznaje Nagrodę autorom najwybitniejszych, oryginalnych prac z zakresu medycyny klinicznej. Dzisiaj otwieramy kolejny nabór.
Nagroda w wysokości 15 tys. USD została ufundowana przez znanego androloga, Zygmunta Janczewskiego, byłego profesora Akademii Medycznej w Warszawie.
Przyznawana jest co dwa lata polskiemu lekarzowi posiadającemu obywatelstwo polskie i zamieszkałemu stale na terenie RP.

Prace muszą być publikowane w światowych czasopismach medycznych, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody.

O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy posiadający polskie
obywatelstwo, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski.

Regulamin nagrody