Nagroda im. prof. Franka Wilczka

O nagrodzie

Nagroda im. Franka Wilczka 

Nagroda została powołana w celu uhonorowania młodych, wybitnych naukowców, którzy dokonali znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub pokrewnych dziedzin nauki.

Opiekunami Nagrody są prof. Frank Wilczek oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodę stanowi kwota 12 000 USD brutto.
Fundowana jest przez Fundację Kościuszkowską i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Frank Wilczek jest wybitnym amerykańskim fizykiem polskiego pochodzenia, profesorem fizyki w Massachusetts Institute of Technology. W 2004 roku wraz z Hugh Davidem Politzerem i Davidem Grossem otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za opracowanie asymptomatycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi. W 2012 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej informacji o Franku Wilczku i Nagrodzie im. Franka Wilczka znajduje się pod adresem https://fw-prize.fais.uj.edu.pl/


Podczas wręczenia ostatniej edycji nagrody dokonali dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW jako przedstawiel Fundacji Kościuszkowskiej, prof. dr hab. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak – Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Dr Michał Parniak otrzymał nagrodę za pracę zatytułowaną:

„Opracowywanie nowych platform eksperymentalnych dla badań i technologii kwantowych oraz ich wykorzystanie do demonstracji najnowszych zjawisk i protokołów kwantowych”.

Dr Michał Parniak jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, na którym uzyskał również stopień doktora. 
Po obronie pracy doktorskiej wyjechał na staż naukowy do Instytutu Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim. Następnie powrócił na macierzystą uczelnię, gdzie do dziś pracuje w Centrum Nowych Technologii UW, będącym siedzibą Międzynarodowej Agendy Badawczej – Centrum Optycznych Technologii Kwantowych. Dr Parniak jest kierownikiem laboratorium Quantum Optical Devices.