Zakończyliśmy przesłuchania w ramach Exchange to the U.S.!

Zakończyliśmy dwutygodniowy proces rozmów kwalifikacyjnych do programu Exchange to the U.S. na rok 2025.
Komitet Akademicki, składający się z wybitnych specjalistów w dziedzinach nauk humanistycznych, artystycznych, ścisłych, ekonomicznych, medycznych i społecznych, będących w większości absolwentami stypendiów Fundacji, przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z 73 kandydatami do programu. Komitetowi przewodzili prof. Grażyna Czetwertyńska, prezeska Fundacji Kościuszkowskiej Polska oraz Marek Skulimowski, prezes The Kosciuszko Foundation.

„Poziom tegorocznych rozmów kwalifikacyjnych był bardzo wysoki. O wyborze stypendystów, którzy wezmą udział w programie, zadecydują ułamki punktów” – powiedział Marek Skulimowski.

Komisja wybierze teraz 30-40 osób z różnych środowisk akademickich – zainteresowani poznają wyniki do końca marca.
Osoby te otrzymają stypendia i granty KF, które umożliwią im prowadzenie badań na najlepszych uniwersytetach w USA.

„Fundacja Kościuszkowska umożliwiła mi tę niesamowitą przygodę. Stypendium nie tylko otworzyło mi wiele drzwi – ono naprawdę zmieniło moje życie” – powiedział pianista Michał Drewnowski, zeszłoroczny stypendysta programu.