Exchange to the US

O programie

Program Exchange to the US

Program wymiany do Stanów Zjednoczonych, który umożliwia polskim stypendystom realizację projektów badawczych, artystycznych lub naukowych w amerykańskich instytucjach edukacyjno-naukowych. 

 

Każdego roku przyznajemy około 40 stypendiów o łącznej wartości ponad 600 000 USD. Nasi stypendyści prowadzą badania na najlepszych uniwersytetach, takich jak Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Yale University, University of California (Berkeley), Columbia University, University of California Los Angeles (UCLA), Duke University i Cornell University.

 

Kto może ubiegać się o stypendium? Obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej. Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu, choć stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub postdoktoranckie. Co najważniejsze – nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania – liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

 

Program jest realizowany dzięki hojnym darowiznom od osób zaangażowanych we wspieranie wymiany naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

ZGŁOSZENIA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE.

Więcej informacji na stronie The Kosciuszko Foundation w Stanach Zjednoczonych.