Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

O programie

W ramach programu ochrony dziedzictwa kulturowego wspieramy
prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich wybranych
obrazów znajdujących się w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Łącznie w ramach programu  zorganizowaliśmy renowację siedmiu obrazów siedmiu znanych polskich artystów. Wszystkie można podziwiać w amerykańskiej siedzibie  Fundacji – ta kolekcja to duma naszej organizacji oraz szansa dla międzynarodowego odbiorcy na bezpośrednie spotkanie ze sztuką i historią Polski. To nasza wkład w pielęgnowanie dorobku polskich artystów za granicą.

 

Część obrazów można zobaczyć podczas wirtualnego spaceru po siedzibie Fundacji w Nowym Jorku:

Odnowione obrazy

Programem zarządza Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

 

Prace konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Ochrona dzieł ukraińskich

The Smithsonian Cultural Rescue Initiative we współpracy z Fundacją Kościuszkowską od ponad roku pomagają ratować ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Mając na uwadze nie tylko wagę pomocy doraźnej, ale także jej form długofalowych, Fundacja Kościuszkowska zauważa ogromną potrzebę chronienia i zabezpieczania dóbr kultury, szczególnie zagrożonych ze względu na ukierunkowanie rosyjskiej napaści na wymazanie historii i sztuki ukraińskiej.

Dzięki udzielonemu przez The Smithsonian Culture Rescue Initiative wsparciu finansowemu i eksperckiemu, mogliśmy rozpocząć akcję pomocową skierowaną do kilkudziesięciu ukraińskich instytucji kultury, która umożliwi im profesjonalne i dokładne zabezpieczenie cennych zbiorów, jak również możliwość digitalizacji cennych materiałów.

Wśród beneficjentów są takie znane instytucje jak: Muzeum Narodowe im. Szeptyckiego we Lwowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie czy Centralna Biblioteka Naukowa im. Karazina w Charkowie, ale też liczne mniejsze obiekty z niemniej cennymi zbiorami.

 

Rosyjska agresja uderza nie tylko w ludzi, ale też w światowe dziedzictwo kulturowe, którego Ukraina jest nieodłączną i ważną częścią. Osiem ukraińskich obiektów znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w kolekcjach ukraińskich muzeów znajdują się dzieła sztuki nie tylko rodzimych, ale też licznych światowej sławy artystów. Niestety, setki takich obiektów i zbiorów zostało już częściowo lub w pełni zniszczonych. Głównym celem projektu jest więc zapobieganie dalszym zniszczeniom przez ochronę najcenniejszych zbiorów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

 
Projekt będzie trwał do 30 września 2024 roku, lub do wyczerpania środków.
Wnioski o wsparcie są przyjmowane pod adresem mailowym: mhud@thekf.org do 31 sierpnia 2024.