Teaching English In Poland (TEIP)

Teaching English in Poland – TEIP, to program nauki języka angielskiego, który organizujemy w partnerstwie z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku. 

W ramach programu organizujemy serię letnich obozów językowych, podczas których amerykańscy wolontariusze przyjeżdżają do Polski, aby uczyć dzieci angielskiego i przybliżać im amerykańską kulturę.

0
Lata działalności
0
Zorganizowanych obozów
0
Polskich nauczycieli
0
Amerykańskich wolontariuszy
0
Uczniów
0 mln
Kilometrów przebytych łącznie przez wolontariuszy

O programie

Program Teaching English in Poland (TEIP) realizowana przez Fundację Kościuszkowską to forma promocji języka angielskiego wśród polskiej młodzieży – w ramach działań programowych współpracujemy z topowymi ekspertami z zakresu edukacji, popularyzatorami nauki i doświadczonymi nauczycielami, prowadzimy webinaria oraz wydajemy publikacje filmy.

Głównym i najważniejszym elementem programu TEIP są jednak letnie obozy językowe – propozycja wypoczynku połączonego z doskonaleniem znajomości języka angielskiego oraz poznawaniem elementów kultury Stanów. Zjednoczonych.

Główne cele programu

Cały program Teaching English in Poland, a zwłaszcza będące jego integralną częścią obozy językowe, budujemy w oparciu o 4 główne cele:

 

Wymiana kulturowa

 

 • umożliwienie dzieciom i młodzieży z Polski, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zanurzenia się w języku angielskim i amerykańskiej kulturze;
 • zapoznanie polskich dzieci i młodzieży z różnymi aspektami amerykańskiego życia i kultury;
 • zapoznanie amerykańskich nauczycieli z Polską oraz jej kulturą, historią i tradycjami – w nadziei, że ich wiedza i wrażenia zostaną przekazane ich uczniom, rodzinom, przyjaciołom i społecznościom w Stanach Zjednoczonych;
 • zachęcanie lokalnych społeczności w Polsce do goszczenia amerykańskich wolontariuszy i dzielenia się z nimi własnymi doświadczeniami;
 • promowanie otwartego podejścia do różnorodności kulturowej i społecznej zarówno wśród społeczności polskiej, jak i amerykańskiej.

 

Rozwijanie umiejętności społecznych uczestników obozów:

 

 • kształcenie postaw obywatelskich i kompetencji interkulturowych, w tym dyplomacji społecznej, świadomości i ekspresji kulturowej oraz odpowiedzialności i zaangażowania;
 • rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, rozwiązywanie problemów, kreatywność, innowacyjne myślenie, przedsiębiorczość; sprawczość, autonomia.

 

Rozwijanie umiejętności językowych:

 

 • zapewnienie polskim dzieciom i młodzieży różnorodnych doświadczeń z językiem angielskim w amerykańskim kontekście kulturowym;
 • doskonalenie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczestników obozu;
 • włączanie wszystkich sprawności językowych do skutecznej komunikacji w języku angielskim;
 • zapewnienie interdyscyplinarnych możliwości uczenia się, które wykorzystują język angielski jako narzędzie do rozwijania umiejętności polskich obozowiczów w różnych dziedzinach;
 • rozwijanie pewności siebie uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim na co dzień.

 

Rozwój zawodowy nauczycieli:

 

 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych i metodycznych polskiej i amerykańskiej kadry obozów językowych;
 • wzajemne uczenie się i możliwość obserwacji stosowanych metod nauczania;
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy polskimi i amerykańskimi edukatorami w celu rozwijania współpracy oraz kompetencji międzykulturowych;
 • umożliwienie polskim nauczycielom i asystentom podnoszenia poziomu biegłości w języku angielskim;
 • tworzenie, aktualizacja i rozwój zasobów dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane i adaptowane przez kadrę obozów TEIP, nie tylko w czasie trwania programu, ale w pracy zawodowej.

O obozach TEIP

Przez ponad 30 lat trwania programu stale udoskonalaliśmy formułę obozów językowych w ramach programu TEIP, by dawać uczniom możliwość doskonalenia języka pod okiem doświadczonych amerykańskich nauczycieli-entuzjastów. Na każdym obozie jest od kilku do kilkunastu wolontariuszy, nad którymi czuwa lider odpowiadający za sprawny przebieg programu. Nauczyciele pracują w formule warsztatowej w małych grupach, by każdy z uczniów mógł czuć się swobodnie. 

 

Przed południem zazwyczaj odbywają się zajęcia w grupach utworzonych według poziomu znajomości języka i wieku – nauczyciele, przy wsparciu asystentów, prowadzą interaktywne zajęcia, które pomagają polskiej młodzieży wzbogacać słownictwo związane z kulturą, historią, geografią i tradycjami USA.

 

Czas popołudniowy to zajęcia warsztatowe w grupach skupiających młodzież o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach.  To czas, kiedy młodzi ludzie uczą się opowiadać o swoich emocjach, wyrażać swoje opinie oraz dyskutować o piosence czy filmie. Najważniejsze to móc “zanurzyć się” w języku – pozwolić sobie na swobodę w komunikacji i przełamać bariery w mówieniu. Nie ma na to lepszej metody niż codzienne spotkania z native speakerami. Można rozmawiać w zasadzie na każdy temat. Warunek jest jeden: trzeba mówić po angielsku.

 

Amerykańskich nauczycieli rekrutuje zespół Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. To proces otwarty, którego istotnym elementem jest  przedstawienie swojego pomysłu na naukę języka angielskiego. Dokładność i skrupulatność zespołu rekruterskiego gwarantuje zbudowanie kadry obozowej pracującej na najwyższym poziomie zaangażowania i profesjonalizmu. 

Dołącz do TEIP!

Jesteście prężnie działającą szkołą, gminą, lokalną instytucją kultury? Prowadzicie organizację społeczną wspierającą edukację uczniów szkół podstawowych i liceów? Chcecie zorganizować dwutygodniowy obóz językowy w Waszym ośrodku harcerskim czy wypoczynkowym dla dzieciaków z Waszej okolicy? Koniecznie odezwijcie się do nas, ale najpierw sprawdźcie, czy spełniacie wymagane przez Fundację warunki.