Stypendium na University of Texas at El Paso

Uwaga studenci! Oferta stypendium na University of Texas at El Paso!

Program Stypendialny Komarnickiego zapewnia stypendium w wysokości 10 000 USD dla jednego polskiego studenta z tytułem licencjata z akredytowanego polskiego lub innego europejskiego uniwersytetu.

Ponadto, w ramach programu istnieje również możliwość zdobycia stypendium dla asystenta nauczyciela dyplomowanego (jest to również stypendium kierowane do studentów).

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć tutaj.

Terminarz:

1. W przypadku rekrutacji jesiennej wnioski należy składać do 31 marca, aby ubiegać się o asystenturę dla absolwentów. Obowiązuje również ogólny termin 15 lipca.

2. W przypadku rekrutacji wiosennej wnioski należy składać do 30 września, aby ubiegać się o asystenturę dla absolwentów. Ogólny termin upływa 15 listopada.