Wręczenie stypendiów Exchange to the US 2023

Rozdanie dyplomów dla stypendystów Exchange to the US w maju 2023.

Czym jest Exchange to the US?

To najstarszy wspólny program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej, realizowany przez Fundację w Nowym Jorku we współpracy z Fundacją Kościuszkowską Polska. Dzięki przyznanym środkom polscy naukowcy, akademicy, specjaliści i artyści mogą przeprowadzać badania i projekty w najlepszych instytucjach akademickich w Stanach Zjednoczonych.

Kto może ubiegać się o stypendium? Obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej. Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu, choć stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub postdoktoranckie. Co najważniejsze – nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat chce prowadzić badania – liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

Naukowcy będą pracować na amerykańskich uniwersytetach takich jak City University of New York, Roosevelt University, Stanford University, University of Colorado Boulder, University of Miami i wielu innych.

Co roku przyznajemy od 30 do 40 stypendiów o łącznej wartości ponad pół miliona dolarów.

Więcej o programie znajdziecie Państwo na stronie THEKF US i u nas.