Poznajcie stypendystów Exchange to Poland!

W tym roku aż jedenaścioro stypendystów programu Exchange to Poland przyjedzie do Polski, by podjąć studia na polskich uczelniach! Program finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, dzięki czemu możemy realizować ich pobyt w obrębie dwóch ścieżek – nauki języka polskiego oraz ścieżki dla naukowców, którzy chcą w Polsce prowadzić badania.

Poznajcie ich!

Teresa Bandosz: Odwiedzi Polskę w celu prowadzenia badań na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie! Zajmuje się inżynierią chemiczną i analizą chemiczną, a jej badania dotyczyć będą substancji perfluoroalkilowych (PFAS).

Veronika Walinski: Odkąd pamięta, jej marzeniem było nauczenie się płynnej komunikacji w języku polskim z rodzicami i innymi członkami rodziny. W domu porozumiewała się głównie po angielsku – i choć spędziła wcześniej trzy tygodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, to tylko rozbudziło jej zapał do nauki języka polskiego.

Kent Ninomiya: Jak sam mówi, zamierza wykorzystać wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas Intensywnego Programu Języka Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby ugruntować swoją znajomość języka polskiego oraz ułatwić mu drogę do uzyskania tytułu magistra stosunków międzynarodowych i stosunków polsko-amerykańskich.

Kieran Stenson: Zainspirowany do nauki języka polskiego przez swojego dziadka, zapragnął lepiej zrozumieć swoje korzenie, by – jak sam mówi – nauczyć się, jak najlepiej poznać Polskę i tłumaczyć jej kulturę i historię osobom z własnego otoczenia ponieważ uważa, że historia Polski i Europy Wschodniej i Środkowej jest ważna, interesująca i istotna – co wyraźnie ilustrują bieżące wydarzenia.

John DiLascio: Opisuje się jako miłośnik Polski, pilny uczeń zgłębiający język polski i badacz polskiej historii. Zafascynowany kulturą kraju nad Wisłą, na własną rękę (choć zachęcony przez wykładowczynię na swojej uczelni) rozpoczął przygodę z Polską i i jej kulturą – kończąc kursy językowe i uczestnicząc w życiu lokalnych polskich społeczności. Prowadzi kanał YouTube, na którym dokumentuje swoją przygodę z nauką języka.

Franklyn Lyons: Podczas pobytu w Polsce będzie prowadzić prace badawcze dotyczące doświadczeń Żydów związanych z odwilżą i nową polityką migracyjną w Polsce w latach 1953-1960. Pochyli się nad różnymi pryzmatami postrzegania żydowskiej przynależności i udziałem w budowaniu komunistycznego państwa. Badania będą prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim i w różnych archiwach na Dolnym Śląsku.

Amelia Wroblewski: Posiada dyplom w nauczaniu języka angielskiego jako obcego (TESOL). Choć wymienia wiele powodów, które popchnęły ją w stronę nauki języka polskiego, za najważniejszy uważa szacunek i miłość do swojego polskiego dziedzictwa oraz swój życiowy cel, jakim jest płynne posługiwanie się językiem polskim. Uczestniczyła uprzednio w programie Summer Study na UJ i uważa to za wspaniałe doświadczenie.

Paul Mokrzycki: Podczas pobytu prowadzić będzie badania społeczne z udziałem imigrantów,
uchodźców i mieszkańcami różnych społeczności we Wrocławiu. Badanie ma na celu zebranie odpowiednich danych dotyczących sprawiedliwości energetycznej, zdrowia i dobrostanu poprzez medium nauk obywatelskich. Prace będą prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Columbia.

Pawel Hitczenko: Doświadczony matematyk, odwiedzi Polskę, a konkretniej Wydział Matematyki Politechniki Warszawskiej w celu przeprowadzenia badań z prof. Jackiem Wesołowskim u styku teorii prawdopodobieństwa, statystyki i kombinatoryki.

Joseph Matala: Po spędzeniu wielu wakacji w Polsce, a nawet ukończeniu tutaj szóstej klasy, Joseph coraz bardziej interesował się polską kulturą i językiem. Niestety, z czasem jego swoboda mówienia po polsku zaczęła zanikać, a on poczuł silną potrzebę odzyskania dawnych umiejętności. Bardzo cieszy się z możliwości studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu Fundacji Kościuszkowskiej.

David Rubinstein: Będzie współpracować z prof. Kamilem Kijkiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, badając masowe przesiedlenia i przemysł górniczo-węglowy w Wałbrzychu po 1945 r., co jest tematem jego pracy doktorskiej. Przeprowadzi tam badania archiwalne w kilku lokalnych zbiorach, a dodatkowe badania będą prowadzone w Żydowskim Instytucie Historycznym (ŻIH) i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.