Publikacje TEIP – nie tylko dla nauczycieli

Już są! Po zakończeniu edycji 2023 i mając na uwadze wiele lat TEIP-owych doświadczeń, opracowaliśmy serię publikacji, przeznaczoną nie tylko dla nauczycieli.
Wydane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, 4 publikacje online dotyczą nie tylko realizacji programu Teaching English in Poland w 2023 rok, ale przede wszystkim zawierają artykuły o tematyce związanej z nauczaniem języka angielskiego w ramach edukacji pozaformalnej, środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym oraz  kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem uchodźczym, posiadającym specjalne potrzeby edukacyjne jak również dbania o własny dobrostan i rozwój zawodowy. 

Każda z publikacji podzielona jest na 3 części. W pierwszej zamieszczono artykuły teoretyczne, pokazujące naukowe podejście do  danego zagadnienia. Druga część zawiera teksty praktyków edukacji prezentujące realizację danego zagadnienia w środowisku uczenia się. W trzeciej części znajdują się krótkie teksty polskich nauczycieli i amerykańskich wolontariuszy podsumowujące ich doświadczenie pracy na obozie TEIP oraz wpływ tego doświadczenia na ich rozwój osobisty i zawodowy.

PRZECZYTAJ I POBIERZ JE TUTAJ.