Miłakowo

LokalizacjaMiłakowo
Termin1.07.2024 - 12.07.2024
Przedział wiekowy12-16 lat
Liczba uczestników85

Opis

LokalizacjaMiłakowo
Termin1.07.2024 - 12.07.2024
Przedział wiekowy12-16 lat
Liczba uczestników85

Camp, współorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie, potrwa 12 dni i ulokowany jest na Mazurach.

Daje możliwość szlifowania języka angielskiego, jednak w programie nie brakuje również miejsca na rekreację i wycieczki. Zajęcia poświęcone nauce języka odbywają się pięć razy w tygodniu. Przed południem są to zajęcia w grupach utworzonych wg poziomu znajomości języka, natomiast po południu zajęcia warsztatowe w grupach skupiających młodzież o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Soboty i niedziele poświęcone są na wycieczki i programy sportowe.

 

Oprócz nauki języka obozy służą także popularyzacji i praktycznej realizacji idei UNESCO, zgodnie z Rekomendacją UNESCO z 1974 roku dotyczącą edukacji dla porozumienia międzynarodowego, współpracy dla pokoju, praw i podstawowych wolności człowieka.

 

Na obozie amerykańscy wolontariusze wraz z polskimi nauczycielami prowadzą interaktywne zajęcia w języku angielskim wzbogacając słownictwo polskiej młodzieży dot. kultury, historii, geografii, zwyczajów i tradycji w USA. 

Lokalizacje