Rakszawa

LokalizacjaRakszawa
Termin27.06.2024 - 10.07.2024
Przedział wiekowy12-15 lat
Liczba uczestników50

Opis

LokalizacjaRakszawa
Termin27.06.2024 - 10.07.2024
Przedział wiekowy12-15 lat
Liczba uczestników50

Camp, współorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Stefana Mierzwy, potrwa 15 dni i ulokowany jest w Rakszawie.

 

Uczestnicy campu mogą liczyć na podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, jak również kompetencji osobistych, kulturowych i społecznych poprzez realizację szeregu działań angażujących uczestników,  wspierających ich kreatywność oraz umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów.

 

Wśród zajęć dydaktycznych mających charakter rozrywkowy wolontariusze poruszają również ważne i trudne tematy związane z zagrożeniami współczesnego świata. Mają one na celu ukazanie młodzieży jak decyzje, które podejmują i wiedza, którą zdobywają wpłynie na ich dorosłe życie. Warsztaty językowe motywują dzieci do nauki oraz wzbudzają w nich chęci do poznawania świata, rozwijania pasji, poszerzania horyzontów i ukazują możliwości jakie płyną z nauki.

W trakcie trwania zajęć dzieci nie tylko szlifują i utrwalają język angielski. Poznają również kulturę amerykańską poprzez muzykę, taniec, film, zajęcia plastyczne, sportowe oraz dzięki dyskusjom nt. historii i geografii Ameryki poszerzają również swoją wiedzę społeczno- historyczną.

W ramach edycji 2023 uczestnicy półkolonii w ramach zajęć brali także udział także w warsztatach garncarskich w Medyni Głogowskiej – instruktaż wyrobu naczyń z gliny był prowadzony w języku angielskim. 

Lokalizacje